Audyt i charakterystyka energetyczna budynków – studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania UŁ poszerzyła się o nowe studia Audyt i charakterystyka energetyczna budynków. Zapisy od 3 lipca.

Audyt...

Nowa oferta studiów jest odpowiedzią na zmiany, jakie niesie za sobą nowelizacja Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz zapotrzebowanie na specjalistów w obszarach doradztwa energetycznego i audytów energetycznych.

Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora energetycznego. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć umożliwią absolwentom samodzielne przeprowadzanie audytu i opracowanie świadectw energetycznych. Wiedza z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej ma także przygotować do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa i świadczenia usług z zakresu audytu energetycznego.

Program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, określone w art. 17. Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Zajęcia prowadzą praktycy - audytorzy energetyczni, praktycy z dziedzin pokrewnych do audytu energetycznego oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Audyt i charakterystyka energetyczna budynków na Wydziale Zarządzania UŁ absolwenci mogą ubiegać się o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Szczegółowe informacje na temat tego kierunku

 ____________________________________

Redakcja: Centrum Rozwoju Biznesu WZ UŁ