Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
Centrum Rozwoju Biznesu

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź 
Tel. +48 42 635 49 57
E-mail: crb@wz.uni.lodz.pl