Polsko-Amerykański Program Studiów MBA w Złotej Piętnastce Studiów MBA w Polsce

Ranking MBA Perspektywy 2024 uwzględnia wyłącznie markowe programy spełniające najwyższe standardy. Gala wręczenia dyplomów odbyła się 29 lutego w warszawskim hotelu Novotel Centrum, poprzedzona Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego, które zgromadziło liczną reprezentację Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawicieli uczelni nagrodzonych w rankingu programów.

Pamiątkowe zdjęcie laureatów rankingu MBA Perspektywy 2024

W imieniu Wydziału Zarządzania UŁ dyplom dla nagrodzonego w Rankingu Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA odebrał dr Maciej Malarski, pełnomocnik dziekana do spraw edukacji menedżerskiej. Ranking MBA Perspektywy 2024 opiera się pięciu kryteriach, zawierających łącznie 28 wskaźników, które odzwierciadlają główne aspekty studiów MBA istotne dla osób podejmujących decyzję o kształceniu się na takich programach. Wskaźniki i wagi uwzględnione w ostatecznej klasyfikacji były opracowane przez Kapitułę Rankingu w konsultacji z organizatorami studiów MBA.


Na zdjęciu od lewej: Dariusz Standerski (Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji), Dominika Bettman (Dyrektor generalna Microsoft Poland), dr Maciej Malarski (pełnomocnik dziekana do spraw edukacji menedżerskiej WZ UŁ), dr Bianka Siwińska (Prezeska Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"), Waldemar Siwiński (Kierownik rankingu MBA).

Obecność naszego programu w tym rankingu potwierdza najwyższą jakości kształcenia menedżerskiego. W ogólnej klasyfikacji nasz program znalazł się na 13. miejscu. W kategorii merytorycznych cech programu zajęliśmy miejsce 8., gdzie oceniany jest zestaw kursów składających się na trzon programu MBA, wymiar zajęć, ilość godzin zajęć w języku obcym i m.in. mobilność zagraniczna czy wymagania do zaliczenia studiów.

W czasie Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego debatę o tym, jakie są i jakie powinny być programy MBA, poprowadzono w perspektywach: pracodawców (perspektywa biznesu), dyrektorów programów MBA (perspektywa kształcenia menedżerskiego) i rektorów (szersza perspektywa akademicka). Przewodnicząca Kapituły MBA, dyrektor generalna Microsoft Polska podkreślała, że jakość kształcenia przekłada się na jakość biznesu oraz to, że fundamentalnym warunkiem sukcesu biznesowego jest to, jacy absolwenci trafiają do polskich firm.

Redakcja: Centrum Rozwoju Biznesu WZ UŁ
fot. A.Kot/Perspektywy