The Global Mini MBA - rusza II edycja programu

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczyna II edycję programu The Global Mini MBA – zarządzanie małą firmą dla przedsiębiorców z Białorusi, którzy poprzez swoje wykształcenie i zachodni sposób prowadzenia biznesu chcą być częścią wolnej Europy.

Wydział Zarządzania UŁ od lat realizuje programy menedżerskie, wspierające rozwój kompetencji przedsiębiorców i pracowników. W latach 90. XX wieku, to my - Polacy korzystaliśmy ze wsparcia University of Maryland w USA, który uczył nas prowadzenia biznesu w zachodnim stylu. Dziś my pomagamy innym.

Od roku 2020 Wydział Zarządzania UŁ wspiera Fundację Wolny Uniwersytet Białoruski, która powstała z inicjatywy m.in. pierwszego przywódcy niepodległej Białorusi Stanisława Szuszkiewicza, dyrektora Studium Europy Wschodniej UW (SEW) Jana Malickiego, białoruskiej noblistki Swiatłany Aleksijewicz, znanego obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego oraz Andżeliki Borys, szefowej prześladowanego przez reżim Związku Polaków na Białorusi.

Na prośbę szefa Fundacji - Aleksandra Milinkiewicza 28 października 2022 roku rozpoczęła się II edycję programu The Global Mini MBA® – zarządzanie małą firmą dla przedsiębiorców z Białorusi, którzy poprzez swoje wykształcenie i zachodni sposób prowadzenia biznesu chcą być częścią wolnej Europy.

Program składa się z piętnastu bloków tematycznych w trybie online i obejmuje 133 godziny lekcyjne. Zajęcia prowadzą m.in. trenerzy na co dzień pracujący w Studium Menedżerskim Mini MBA® na Wydziale Zarządzania UŁ, którzy swoim zaangażowaniem wspierają postawę proeuropejską.

Projekt jest wspierany finansowo głównie ze środków Unii Europejskiej, a także przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki


Tekst: Wydział Zarządzania UŁ