Wybierz studia podyplomowe dla siebie. Nadal trwa rekrutacja.

Jeśli chcecie poszerzyć swoją wiedzę, udoskonalić swoje umiejętności oraz rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej. To jest idealna okazja dla Was - możecie jeszcze dołączyć do grona naszych słuchaczy!

grafika z informacją o trwającej rekrutacji na studia podyplomowe i zdjęcia uśmiechniętej kobietyStudia podyplomowe to doskonała inwestycja w rozwój zawodowy i osobisty, są okazją do poszerzenia i zaktualizowania swojej wiedzy oraz podniesienia kwalifikacji.
Przedłużyliśmy rekrutację na studia podyplomowe w rozpoczętym właśnie roku akademickim nawet do końca października 2023 r. Szczegóły oferty Wydziału Zarządzania dostępne są na stronie.

Od kandydatów zgłaszających się na studia podyplomowe wymagamy:
1. przejścia wszystkich etapów rejestracji elektronicznej
2. załączenia w systemie rekrutacyjnym następujących dokumentów:

  • oryginału, odpisu lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez UŁ kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia
  • wypełnionego kwestionariusza osobowego
  • skierowania z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów
  • oświadczenia BHP.

3. dostarczenia do końca okresu rekrutacji wydrukowanych i podpisanych dokumentów wraz z oryginałem/ odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych (do wglądu).
 
Sprawdź do kiedy możesz dostarczyć dokumenty na wybrane przez siebie studia podyplomowe.

Jesteś zainteresowany naszymi studiami, ale masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!
Centrum Rozwoju Biznesu WZ UŁ, ul. Matejki 22/26 pokój 133 i 135
tel. 42 635 62 57.

Redakcja: Centrum Rozwoju Biznesu WZ UŁ