O SZKOLENIU

 

Studium IPMA grafika mężczyzna uśmiechnięty

Chcesz zwiększyć swoje kompetencje związane z zarządzaniem projektami i zdobyć certyfikat IPMA?

Nasze szkolenie z zarządzania projektami pomoże ci przygotować się do egzaminu i uzyskać certyfikat IPMA.

Studium menedżerskie "Zarządzanie projektami" realizujemy we współpracy i pod patronatem IPMA Polska. Kurs jest kompleksowym przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie menedżera projektu wg standardów IPMA.

 • Certyfikat posiada międzynarodowe uznanie, jest respektowany na różnych rynkach i w różnych branżach na całym świecie. To dodatkowy atut podczas poszukiwania pracy  w firmach o międzynarodowym zasięgu.
 • Certyfikacja IPMA to kompleksowa ocena kompetencji - uwzględnia zarówno umiejętności techniczne, jak i kompetencje miękkie, co odzwierciedla charakter pracy projektowej.
 • Certyfikacja jest dostosowana do różnych poziomów doświadczenia, stąd różne poziomy certyfikacji, takie jak IPMA Level A, B, C, i D, które odpowiadają różnym poziomy doświadczenia i kompetencji w zarządzaniu projektami. To pozwala profesjonalistom na uzyskanie certyfikatu odpowiadającego ich poziomowi kariery.
 • Akcent na kompetencje miękkie: IPMA zwraca szczególną uwagę na rozwój kompetencji miękkich, takich jak umiejętności komunikacyjne, przywództwo czy zarządzanie zespołem. To ważne, ponieważ skuteczne zarządzanie projektami wymaga nie tylko wiedzy technicznej, ale także umiejętności interpersonalnych.

Project management jest podejściem w biznesie, które zwiększa efektywność pracy poprzez realizację założonych celów i opracowanych planów. Jest narzędziem motywowania zespołów ludzkich do pracy poprzez przydzielanie zadań i krótkich horyzontów czasowych ich realizacji.

Nasze Studium to:

 • praktyczna wiedza,
 • warsztaty umiejętności menedżerskich,
 • skuteczne techniki podnoszenia efektywności pracy i konkurencyjności.

PROGRAM

Zarządzanie projektami to kluczowa umiejętność w dzisiejszym biznesowym środowisku. Umiejętne zarządzanie projektami zwiększa efektywność pracy, pozwala realizować założone cele i opracowane plany. Jest także narzędziem motywowania zespołów do pracy poprzez przydzielanie zadań i konkretnych horyzontów czasowych ich realizacji.

Studium menadżerskie „Zarządzanie Projektami” to kluczowa inwestycja w rozwój organizacji, która może przynieść wiele korzyści. Jakich?

 1. Zwiększona skuteczność. Dzięki poznaniu odpowiednich narzędzi i technik zarządzania projektami możemy skutecznie planować, monitorować i kontrolować projekty, co przekłada się na zwiększoną skuteczność działań.
 2. Oszczędność czasu i zasobów. Skuteczne zarządzanie projektami pozwala unikać opóźnień, nadmiernych kosztów i problemów, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektów.
 3. Poprawa komunikacji. Nasze Studium uczy skutecznej komunikacji w zespole projektowym oraz z klientami i interesariuszami, co pomaga w unikaniu nieporozumień i konfliktów.
 4. Zwiększenie zaangażowania pracowników. Pracownicy, którzy są odpowiednio przeszkoleni z zarządzania projektami, czują się pewniej i bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich zadań, co wpływa pozytywnie na atmosferę pracy i efektywność działania firmy.
 5. Konkurencyjność na rynku. Firma, która efektywnie zarządza projektami, ma większe szanse na sukces na rynku, ponieważ może dostarczać produkty i usługi terminowo i zgodnie z oczekiwaniami klientów.
 6. Długoterminowe korzyści. Inwestycja w nasze Studium umożliwia budowanie wewnętrznych kompetencji i zdobywanie doświadczenia w zarządzaniu projektami.
 7. Międzynarodowy Certyfikat IPMA. Kurs jest kompleksowym przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie menedżera projektu wg standardów IPMA

Studium menedżerskie "Zarządzanie projektami" realizujemy we współpracy i pod patronatem IPMA Polska.

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów projektów,
 • osób pracujących w projektach,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm
 • oraz wszystkich pragnących nabyć umiejętności nowoczesnego zarządzania w biznesie.

Kurs obejmuje 72 godziny zajęć prowadzonych przez trenerów IPMA oraz wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego z doświadczeniem zawodowym w realizacji projektów.

Program jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej certyfikacji IPMA®

Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie menedżera projektu według standardów IPMA.

Zawiera egzamin próbny pod okiem eksperta wraz z omówieniem wyników.

Tematyka realizowanych zagadnień:

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie realizacją projektu
 • Inicjowanie projektu
 • Planowanie projektu 
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Zarządzanie realizacją projektu – metoda wartości wypracowanej
 • Zarządzanie jakością, dokumentacją i konfiguracją projektu
 • Warsztat zarządzania projektem - case study


Zobacz szczegóły programu w harmonogramie - plik PDF

Uczestnicy otrzymują Dyplom ukończeniu szkolenia w języku polskim oraz w języku angielskim podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie 80% obecności i aktywność na zajęciach oraz wzięcia udziału w egzaminie próbnym kończącym studium.

WYKŁADOWCY

Marcin OpasNa swoim koncie ma ponad 100 pomyślnie zrealizowanych projektów, których budżety niejednokrotnie przekraczały dziesiątki milionów złotych.

Jego umiejętności i osiągnięcia docenione zostały przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracował na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. Na co dzień zajmuje się doradztwem i rozwojem kompetencji w obszarze zarządzania projektami dla organizacji.

Jest doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowanym menedżerem projektów IPMA oraz ukończył szkołę trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tomasz LeśniowskiPrezes IPMA Polska. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Europeistyka w Paryżu. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project Excellence 2011 r.

Doświadczenie w pracy trenerskiej: prowadzi szkolenia i kursy z zakresu planowania, realizacji i zarządzania projektami, budowania zespołów projektowych, kursy przygotowujące do międzynarodowej certyfikacji na Project Managera IPMA poziom D i C.

Tworzy nowe rozwiązania i wdraża narzędzia zarządzania projektami w ramach realizacji projektów miękkich. Posiada tytuł Certified Project Manager i PRINCE2® Practitioner oraz tytuł licencjonowanego trenera IPMA.

Michał KarlikowskiJako doradca, trener, coach wspiera organizacje i project managerów w osiąganiu ich celów biznesowych i osobistych. Od ponad 15 lat pracuje w środowisku projektowym w szczególności zajmując zintegrowanym zarządzaniem projektami oraz pracą zespołową w środowisku projektowym.

Pracował m. in. dla Danish Technological Instituje (DTI) Polska, AD Polska, Cersanit, Echo Investment oraz Vaillant. W swojej karierze projektowej przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów.

Dwukrotny finalista konkursu na najlepiej zarządzany projekt w Polsce Polish Projectb Excellence Award (2013, 2014). Certified Senior Project Manager IPMA level B. Autoryzowany trener IPMA Polska, certyfikowany Doradca Insights Discovery.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Studium organizuje Centrum Rozwoju Biznesu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź.

Kurs obejmuje 72h zajęć (18 sesji online) w poniedziałki i środy w godz. 17.00 - 20.15, w aplikacji Microsoft Teams.
Po dokonaniu opłaty, pracownik Centrum Rozwoju Biznesu poprosi o numer PESEL, w celu założenia konta na platformie USOS, niezbędnego do pracy na naszej platformie Microsoft Teams.

Termin: 18 marca - 5 czerwca 2024 r.

Cena: 4 230 PLN/osobę (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Koszt egzaminu certyfikującego -1230 PLN, nie jest zawarty w cenie szkolenia.

Wpłaty: prosimy dokonywać na konto:
BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem "ZP IPMA - imię i nazwisko uczestnika".

Dowód wpłaty należy dostarczyć do organizatora na adres e-mail: szkolenia.wz@uni.lodz.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na studium decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty.

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń (plik PDF) realizowanych przez Wydział Zarządzania oraz informacjami o przetwarzaniu danych osobowych (plik PDF).

Uwaga, możliwość dofinansowania szkoleń w zależności od dostępności środków w różnych województwach. (Organizator szkolenia nie odpowiada za przynzawanie dofinansowania).

1. Dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!
Koszt dla osób pracujących w MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), dzięki bonom rozwojowym dostępnym u operatorów programu to 20% wartości szkolenia.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

2.  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ogólne zasady przyznawania dofinansowania
Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

KONTAKT

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p. 135
Aneta Żak, tel.: 601 080 326, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl
Ilona Talsma, e-mail: ilona.talsma@uni.lodz.pl

Jesli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas przez Formularz kontaktowy.