O SZKOLENIU

fotografia przedstawiająca wzrost młodej rośliny, hasło odwołujące się do zrównoważonego rozwoju

 • Czy wiesz, że dyskusja o problemach środowiskowych i społecznych urosła do rangi priorytetowych zadań dla biznesu?
 • Czy wiesz, że od przedsiębiorstw oczekuje się zdecydowanych działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko i wspierających rozwój społeczny?

Sektor MŚP musi dostosować się do tych wymagań chcąc zapewnić sobie relacje z klientami korporacyjnymi oraz odpowiadając na oczekiwania klientów indywidualnych.

Szkolenie "ESG w praktyce - zrównoważony rozwój dla małych i średnich przedsiębiorstw" jest inwestycją, która może przynieść znaczące korzyści zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Uczestnicy zyskają kompetencje, które są coraz bardziej poszukiwane na rynku, by przygotować firmę na przyszłe wyzwania i zwiększyć jej konkurencyjność.

Jakie są wyzwania sektora MŚP w kontekście ESG?

Opacowanie eksperckie autorstwa dr Aokładka raportugaty Rudnickiej już teraz pomoże zrozumieć, czym jest ESG i dlaczego jest ważne dla Twojej organizacji.

Autorka: dr Agata Rudnicka, nasza ekspertka, od niemalże dwóch dekad zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i ESG.

Regulacje prawne:
- Maria Werenowska, radca prawny
- Konrad Mastalerz, radca prawny
- WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners Sp. J

Opracowanie eksperckie jest elementem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego przez Fundację THINK! w partnerstwie merytorycznym z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.
Opracowanie eksperckie zostało zrealizowane we współpracy merytorycznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i WP Law Kancelarii Prawnej Woźniccy & Partners Sp. J.

PROGRAM

Osoby uczestniczące w szkoleniach zostaną przeprowadzone przez najważniejsze zagadnienia zrównoważonego rozwoju, zdobędą wiedzę o najnowszych wymaganiach związanych z prowadzeniem zrównoważonej działalności oraz uzyskają kompetencje potrzebne do inicjowania zmian w swoich organizacjach.

Ramowy program szkolenia:

 •     Założenia zrównoważonego rozwoju
 •     Od zrównoważonego rozwoju do ESG
 •     Wymiary ESG
 •     Zarządzanie ESG
 •     ESG w przepisach prawa
 •     Ocena gotowości organizacji do wdrażania założeń ESG

Szkolenie skierowane jest do:

 •     osób zarządzających przedsiębiorstwami,
 •     specjalistów ds. ochrony środowiska i BHP,
 •     osób zajmujących się HR,
 •     osób zajmujących się PR,
 •     osób odpowiedzialnych za wdrażanie regulacji unijnych w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju.

 Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 •     Poznanie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG w przedsiębiorstwie
 •     Znajomość najnowszych trendów i regulacji w obszarze ESG
 •     Umiejętność identyfikacji kluczowych obszarów zrównoważonego rozwoju w organizacji
 •     Umiejętność włączenia zrównoważonego rozwoju do procesów organizacyjnych
 •     Przygotowanie firmy do zrównoważonej transformacji
 •     Zdobycie wiedzy na temat roli raportowania zrównoważonego rozwoju

Uczestnicy otrzymują Dyplom ukończeniu szkolenia w języku polskim oraz w języku angielskim podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego po zaliczeniu na min. 80% testu podsumowującego szkolenie.

PROWADZĄCA

zdjęcie dr Agaty Rudnickiej-ReichelOd prawie dwóch dekad zaangażowana w działania na rzecz promocji i upowszechniania społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu. Współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu na rzecz zrównoważonej transformacji. Ekspertka programu Climate Leadership Centrum UNEP/Grid-Warszawa i koordynatorka grupy roboczej ds. Due Diligence w programie  Governance Compass UN Global Compact Network Poland. Pełniła rolę konsultantki merytorycznej w programie Chapter Zero Polans. Edukatorka, trenerka, mediatorka i pasjonatka nowoczesnych metod nauczania. Przeprowadziła ok. 10000 godzin zajęć wykładowych, ćwiczeń, szkoleń i warsztatów. Szczególnie bliskimi tematami są dla niej zrównoważone modele biznesu i łańcuchy wartości. W swojej pracy badawczej i popularyzatorskiej stara się pokazywać różne możliwości włączania ESG w działania strategiczne za pośrednictwem różnorodnych koncepcji i podejść jak etyka biznesu, GOZ, zarządzanie ryzykiem itp. Zwraca szczególną uwagę na tematykę praw człowieka w biznesie jako niedoreprezentowanego obszaru w dyskusjach o zmianie wzorców produkcji i konsumpcji.

Została wyróżniona jako jedna z 25 Liderek Zrównoważonego Rozwoju przez Forbes Women (2021).

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie organizuje Centrum Rozwoju Biznesu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź.

Szkolenie obejmuje 16h dydaktycznych w poniedziałek i wtorek w godz. 09:00-16:00
Oferta obejmuje przerwę kawową oraz lunch.

Termin: 26 - 27 sierpnia 2024 r. (poniedziałek i wtorek)

Cena: 1 970 PLN/osobę (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Rejestracja na szkolenie - link do formularza

Wpłaty: prosimy dokonywać na konto:
BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem "ESG w MSP - imię i nazwisko uczestnika".

Dowód wpłaty należy dostarczyć do organizatora na adres e-mail: szkolenia.wz@uni.lodz.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty.

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń (plik PDF) realizowanych przez Wydział Zarządzania oraz informacjami o przetwarzaniu danych osobowych (plik PDF).

Uwaga, możliwość dofinansowania szkoleń w zależności od dostępności środków w różnych województwach.

1. Dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!
Koszt dla osób pracujących w MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), dzięki bonom rozwojowym dostępnym u operatorów programu to 20% wartości szkolenia.
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Ogólne zasady przyznawania dofinansowania
Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

KONTAKT

Centrum Rozwoju Biznesu
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p. 133 i 131
Aneta Żak, tel.: 601 080 326, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl
Ilona Talsma, e-mail: ilona.talsma@uni.lodz.pl

Jesli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas przez Formularz kontaktowy.